Πιστοποιητικά

100% βαμβακέρα,γκαζέ-μερσεριζέ,reactif

Πιστοποιητικό

100% Polyester

Πιστοποιητικό