Αρχική
 
 
  Greek English French
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUTTERFLY Sewing Threads 100% Cotton

High quality products, in small packaging, for every use. They are offered in both modern and traditional packaging, covering the needs of small production units and households.

 

TUBES

ART
BRAND
ΝΕ
PACKING
COLORS
140
BUTTERFLY 36/2 Boxes 12 Χ 100 Υards 206
324
SUPER-FIL 40/3 Boxes 12 Χ 400 Υards 27
325
BUTTERFLY 36/2 Boxes 12 Χ 100 Υards 305
333
BUTTERFLY 36/2 Boxes 10 Χ 100 Υards 73
404
For Stitching 30/2 Boxes 12 Χ 400 Υards White
   
   

SPOOLS

ART
BRAND
NE
PACKING
COLORS
170
BUTTERFLY 26/3 Packets 12 Χ 100 Υards White- Black
176
BUTTERFLY 40/3 Packets 12 Χ 1000 Υards White- Black
177
BUTTERFLY 40/3 Packets 12 Χ 500 Υards White- Black
177
BUTTERFLY 26/4 Packets 12 Χ 150 Υards White- Black
180 SUPER-LUX 40/3 Boxes 10 Χ 100 Υards 54
260
BUTTERFLY 26/3 Packets 12 Χ 100 Υards White- Black
502
BUTTERFLY 56/2 Boxes 10 Χ 500 Υards White- Ecru
   
   
 
  Copyright © 2011 BUTTERFLY THREADS S.A.