Διαγωνισμός Κεντήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ

Πιστοποιητικό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ

Πιστοποιητικό

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πιστοποιητικό